Εγγραφή Φυσικών Προσώπων

Ενημέρωση

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στην παρούσα εφαρμογή προβαίνει σε επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σχετικά με την οποία μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά από την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.